استاتور موتور چیست ؟

استاتور از چندین قطعه باریک آلومنیوم یا آهن سبک ساخته شده است.این قطعات بصورت یک سیلندر تو خالی به هم منگنه و محکم شده اند .

سیم پیچهایی از سیم روکش دار در این شیارها جاسازی شده اند.

هر گروه پیچه با هسته ای که آن را فرا گرفته یک آهنربای مغناطیسی (با دو پل) را برای کار کردن با تغذیه AC شکل می دهد.

تعداد قطب های یک موتور القایی AC به اتصال درونی پیچه های استاتوربستگی دارد.

پیچه های استاتور مستقیما به منبع انرژی متصل اند.

آنها به صورتی متصل اند که با برقراری تغذیه AC یک میدان مغناطیسی چرخنده تولید می شود.

روتور -پارس تسلا موتور