اجزاء موتور الکتریکی یا الکتروموتور چیست ؟

  1. محور
  2. آهن ربا
  3. منبع برق DC
  4. آرمیچر
  5. ذغال هادی
  6. سوئیچ تغییر دهنده جهت برق
اجزاء موتور الکتریکی